زندانهای جدید آمریکا آماده برای بحران

اردوگاه های فما آماده زندانی کردن میلیونها نفر از مخالفان حکومت،مشکوکان به تروریسم،مخالفان سقط جنین،مخالفان مالیات،مهاجران فعال،طرفداران محیط زیست،تظاهرکنندگان برای صلح،مخالفین قانون حمل سلاح و...می باشند.

نویسنده : ابراهیم ارجمندی

فما FEMA سازمان مدیریت بحران فدرال آمریکا است که در مواقع بروز سوانح طبیعی و بحران های انسان ساز به بازسازی مناطق سانحه زده و امدادرسانی به مردم اقدام می نماید. علی رغم آنکه مطابق با تئوری های مدیریت بحران، تخلیه اجباری مناطق سانحه زده وجابه جایی مردم به اردوگاه ها، راه حلی نادرست و تلقی می شود، سازمان مدیریت بحران آمریکا(فما) اردوگاه های بسیاری را در پهنه آمریکا تدارک دیده است که آمریکا ادعای آن را دارد، این اردوگاه ها، اماکن اسکان موقت مردم سانحه دیده ای هستند که به این مکان ها جابه جا می شوند.

 با توجه به اتفاقات خاورمیانه، قیام مردم مصر و... به زعم بسیاری از آمریکایی ها، احداث این اردوگاه ها حکایت از توطئه ای بزرگ دارد. این توطئه آمادگی آمریکا را برای سرکوب مخالفان و معترضان محاکات می کند که برای زندانی کردن گسترده میلیون ها شهروند آمریکایی در اردوگاه های فما طرح ریزی شده و در این خصوص چند سناریو موضوعیت دارد:
الف: در حالت خوشبینانه با توجه به اینکه آمریکا یکی از6 کشور نخست سانحه خیز جهان است، لذا سازمان فما به اردوگاه هایی برای مدیریت بحران و اسکان موقت آوارگان، پناهندگان و بازماندگان سوانح نیازمند است. البته تعداد این اردوگاه ها باید در حد معقول و متناسب با نیاز باشد.
در شرایط کنونی تعداد اردوگاه های فما بالغ بر 800 کمپ تخمین زده می شود که توسط ارتش کنترل و محافظت می شوند. با توجه به این که چنین فضاهایی باید چند عملکردی باشند تا توجیه اقتصادی داشته باشند علی رغم وجود تعداد زیاد بی خانمان ها و کارتون خواب های آمریکایی، خالی ماندن این کمپ ها جای سوال دارد.


ب: فما سازمانی است که به وزارت امنیت داخلی آمریکا وابسته است و با توجه به اینکه بخشی از مدیریت بحران، به بحران های اجتماعی و آشوب های داخلی می پردازد، لذا کنترل آشوب های اجتماعی نیز به عهده وزارت امنیت داخلی و سازمان تابع آن یعنی فما می باشد. لذا آمریکا به صورت سازمان یافته خود را برای کنترل آشوب های اجتماعی و اقدامات سرکوبگرانه آماده نموده و مطابق با سند زیر که مربوط به یکی از مصوبات کنگره در این خصوص است، معترضان و مخالفان آمریکایی را به این اردوگاه ها انتقال خواهد داد.

سند کنگره، الزامات زندانی کردن شهروندان


کنگره ایالات متحده آمریکا
خانه نمایندگان
جناب آقای ستزر
با احترام به پیوست اطلاعات درخواستی در مورد سیاست و دستورالعمل ارتش برای ایجاد برنامه کاری شهروندان زندانی و اردوگاه های شهروندان زندانی در پایگاه های ارتش تقدیم می گردد. این اطلاعات هنوز منتشر نشده اند و (درحال حاضر در دست چاپ هستند). با این حال برای آن بودجه و منابع انسانی تخصیص داده شده است و درواقع بازتاب کننده سیاست کنونی ارتش می باشد.

مبتنی بر مستندات موجود در کتاب "Rule by Fear or Rule by Law" که به وسیله لوئیس سیلر(نماینده رئیس جمهور در امور محیط زیست) و دن هامبورگ (نماینده سابق کنگره آمریکا) نگاشته شده است، در این خصوص چند محور اساسی موضوعیت دارد:
1- پس از 11 سپتامبر دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در داخل کشورش شروع به دستگیری گسترده مخالفان نموده است. از سوی دیگر با شرکت کی بی آر(کلوگِ هالی برتون، براون ، روت) برای ساخت کمپ زندانیان در نقاط نامعلوم در خاک آمریکا قرارداد بست. از سوی دیگر با تعداد زیادی شرکت دیگر نیز برای ساخت واگن های مجهز برای حمل زندانیان که تصویر آن در زیر آمده، قرارداد بست. این قراردادها به گفته پیتر دیل اسکات، بخشی از طرح امنیت داخلی آمریکا تحت عنوان "پایان بازی" است که هدفش انتقال تمامی اشخاص بیگانه و کسانی که حتی ذره ای احتمال تروریست بودنشان می رود، به این اردوگاه ها می باشد.

واگن مخصوص حمل شهروندان زندانی اردوگاه های فما
2- با ارائه ی نظریه ی " نظم نوین جهانی" توسط تئوری پردازان پایان قرن بیستم و اقدام رئیس جمهورهای اخیر آمریکا بر اساس این نظریه، عده زیادی از مردم آمریکا به مخالفت با این پدیده پرداخته و علیه آن دست به تظاهرات ضد حکومتی زده اند. از این رو سازمان فما، برای کنترل شرایط بحرانی شورش های اجتماعی به ساخت این اردوگاه ها جهت انتقال معترضین به آن، مبادرت ورزیده است. از سوی دیگر این احتمال نیز می رود که فشارهای اقتصادی به مردم، منجر به انتقال بحران اقتصادی به حوزه ی اجتماعی شود و برای کنترل بحران اجتماعی و شورش های مربوطه، به این اردوگاه ها نیاز خواهد بود.
3- قانون کمیسیون نظامی سال 2006 این اجازه را می دهد که هرکس که نسبت به سیاست های دولت علنا مخالفت کند و یا هر کس به موسسه های خیریه کمک مالی کند که بیم آن برود این موسسات در ارتباط با تروریست ها باشد، با تشکیل دادگاه مخفی به اندازه ای نامحدود زندانی شود.
4- یکی دیگر از کاربردهای اردوگاه های فما برای مواقع جنگ آمریکا با دیگر کشورهاست. برای مثال طبق گزارشات اتاق های فکر آمریکا، یکی از معضلات آمریکا در جنگ با ایران، مردم ایرانی الاصل ساکن آمریکا هستند که از قضا در مشاغل متوسط به بالای ساختار آمریکا مستقر هستند و آمریکا از عکس العمل آنها در موقع جنگ با ایران هیچ برآوردی ندارد. لذا یکی از سناریوهای مطرح برای کنترل این افراد، انتقال آنان به اردوگاه های فما است.
5- در سال 2007 دولت آمریکا دستورالعمل امنیتی ریاست جمهوری شماره 51 را بی سروصدا ابلاغ کرد که طی آن اگر رئیس جمهور تشخیص دهد که شرایط بحرانی است، هر اقدامی را شامل لغو انتخابات، لغو قانون اساسی و... و حتی حمله اتمی می تواند صورت دهد.
6- هرنوع شورش داخلی، مخالفت و آشوبگری به بازداشت و اسکان در کمپ های فما منجر می شود. دستگیرشدگان برای زندانی شدن در کمپ های فما افرادی همچون مخالفان سقط جنین، مخالفان مالیات، مهاجران فعال ، طرفداران محیط زیست، تظاهرکنندگان برای صلح، مخالفین قانون حمل سلاح و ... می باشند.
7- به گفته نائومی ولف (نویسنده و مشاور سیاسی) در کتاب "پایان آمریکا" ، اسامی بیش از 775.000 نفر مشکوک به تروریست بودن در اختیار مرکز ضد تروریسم ملی آمریکا قرار دارد که البته هرماه اسامی 20.000 نفر به آن اضافه می شود. این افراد به این کمپ زندانی ها انتقال می یابند.
قابل ذکر است که جسی ونتورا، با بررسی این سناریو ها به تهیه فیلم مستندی با عنوان "تئوری توطئه" پرداخته اند. در این مستند از دیوارهای این اردوگاه ها بالا می روند و از پانصد هزار تابوتی که در این اردوگاه ها تدارک دیده شده تصویربرداری کرده اند. این مستند به برنامه های احداث گورهای دسته جمعی نیز اشاره می کند.
 گور دسته جمعی و تابوت های اردوگاه فما تابوت های اردوگاه ههای فما

اردوگاه های فما در سراسر پهنه ی خاک آمریکا مکان یابی شده اند و با ظرفیت های صدها هزار نفری ساخته شده اند که در تصویر زیر مکان استقرار اردوگاه های مزکور مشهود است. 
 محل 800 اردوگاه فما