لیبرال‌معماری/4

پاسیو از ماست، که برماست!+تصاویر

پادیاو یکی از جذابترین فضاهای معماری ایرانی است که به غرب رفته و حالا به سبب غرب زدگی معماران ایرانی و به نام پاسیو در بازگشت به ایران و لیبرالیزه شدنش، به فضایی سخیف و تهی از معنا بدل شده و به شیوه‌ی غربی استفاده می گردد.
به قلم ابراهیم ارجمندی
 
لینک انتشار در مشرق -
امروزه هنگامی که نام "پاسیو " را از یاد می‌‌گذرانیم، بی درنگ تصویری از چاهکی در ذهنمان نقش می‌‌بندد که نهایتا طبق قوانین شهرداری مساحتی حدود 24 متر دارد، و دور تا دور آن را پنجره‌‌های همسایه‌‌ها احاطه کرده است. کولرهای آبی دودکش ها و ... دکوراسسیون خاصی به آن داده و برخی هم همکف آن را سقف زده‌‌اند و برای خودش انباری‌‌ای شده است.

 

پاسیوهای امروز شهرنشینان ایران


 

حیاط‌‌خلوت‌‌ها یا حیاط اندرونی خانه‌‌های ایرانی، با رعایت حریم و حدود و بدون اشرافیت

 

اگر بخواهیم کمی فارسی‌‌تر از مفهوم "پاسیو"(1) یاد کنیم، می‌‌گوییم "حیاط خلوت". اما امروزه خلوتی آن بیشتر به ....

 

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب ...