بیماری معماری ما "دبی زدگی"

به قلم : اسماعیل ارجمندی
لینک انتشار در رویکرد و تیتر یک
 
معماری امارات، تقلیدی موفق از معماری غرب است و از سویی دیگر بسیاری از پروژه های دولتی که این روزها در ایران ساخته می‌شود نیز، تقلیدی ناموفق از معماری امارات می‌باشد.

معماری ایران، پیش از این دچار غرب‌زدگی بود و حالا...
بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...